П'ятниця, 03.07.2020, 20:09
Ви увійшли як Гість

Група "Гости"Вітаю Вас Гість
 

 

Головна | Реєстрація | Вхід| RSS

УЧНЯМ - Вимоги до оформлення МАН

 
ЯК ПРАЦЮВАТИ НАД НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЮ РОБОТОЮ

Наукова робота - це самостійно виконане наукове дослідження певної проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат власного пошуку, власні висновки. Якість наукової роботи може бути визначена за такими критеріями:
- актуальність обраної теми;
- складність, науковість, повнота розкриття теми;
- аргументованість висновків;
- елемент творчості;
- стиль, грамотність.
Тематика науково-дослідницьких та експериментальних робіт не обмежується. Їх результати оформляються за тією ж схемою, як будь-яка курсова (дипломна) робота студента вузу. Наукова робота повинна мати таку структуру:
- вступ;
- основна частина;
- висновки;
- література;
- додатки (за їх необхідності).

ВСТУП. У вступі потрібно розкрити сутність і стан вивчення проблеми, що розглядається, її значущість. Чітко визначити предмет дослідження. Вказати, хто з науковців працював над дослідженням даної теми, що вдалося вирішити, які питання ще потребують вирішення. Опрацьовану літературу бажано подати в дискусійній формі, співставляючи думки різних авторів. Потім зробити висновок з огляду.
У вступі необхідно чітко сформулювати мету дослідження та ряд конкретних завдань, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Варто розкрити новизну роботи, її практичне або теоретичне значення. Можна повідомити, на яких заходах (конференціях, конкурсах тощо) були оприлюднені результати дослідження.
Отже, написавши вступ, обов'язково перевірте, чи вказано в ньому тему, мету, завдання роботи, її актуальність, новизну, значення, чи дано огляд опрацьованої літератури.

Структура вступу
1. Сутність і стан вивчення проблеми, що розглядається.
2. Значущість проблеми.
3. Характеристика досліджень по даній темі (полеміка, що вдалося вирішити, що не вирішено).
4. Предмет дослідження.
5. Об'єкт дослідження.
6. Мета дослідження.
7. Завдання дослідження.
8. Методи дослідження.
9. Актуальність чи новизна дослідження.
10. Можна вказати, де були оприлюднені результати дослідження (конференції, колоквіуми і т.д.)

ОСНОВНА ЧАСТИНА РОБОТИ. Основна частина роботи обов'язково повинна складатися з декількох розділів (принаймні - двох), які в свою чергу можуть мати підрозділи, пункти та підпункти.
Кожен розділ (підрозділ, пункт чи підпункт) повинен мати назву. В основній частині подається виклад методів проведення дослідження, аналіз й узагальнення результатів. Потрібно висвітити теоретичні основи роботи, розкрити зміст використаних термінів, викласти хід дослідження. Цифрові дані слід подавати в таблицях або графіках, діаграмах, які повинні мати заголовок. Якщо таблиця в тексті одна, слово "таблиця" писати не треба, а якщо їх дві й більше, то це слово пишеться в правому кутку разом з порядковим номером. Знак "№" не ставиться. Кожна таблиця чи графік обов'язково коментуються в тексті. Кожен розділ закінчується невеликим узагальненням, висновком.
Результати власних досліджень необхідно викладати докладно з відображенням новизни. Робота повинна грунтуватися на певній науковій та експериментальній базах (мати посилання на необхідну літературу) і відображати власну позицію дослідника.
При необхідності в роботі можна виділити дві частини: теоретичну (розкривається методика дослідження) і експериментальну (викладається хід дослідження та його результати).
ВИСНОВКИ. У висновках необхідно зробити короткий виклад найважливіших результатів, які були одержані в ході роботи. Вони мають відповідати меті та завданням дослідження, про які було повідомлено у вступі, та сформульовані відповідно до опису основної частини. Кожен окремий висновок пишеться з абзацу, але нумерувати їх не потрібно. Варто наголосити на важливості отриманого наукового здобутку для науки, регіону або для народного господарства. При потребі можна сказати про перспективу даного дослідження, викласти рекомендації щодо використання одержаних результатів.
ЛІТЕРАТУРА. Список літератури пишуть з нової сторінки і називають "Література". Якщо ж під час дослідження користувались архівними матеріалами, даними з мережі Інтернет, то список літератури слід назвати "Список використання джерел". Літературні джерела оформлюються відповідно до стандарту і розміщуються в алфавітному порядку прізвищ авторів. Хоча можуть бути й певні особливості. Так, для праць з літературознавства спочатку подають твори автора, діяльність якого є об'єктом роботи, потім подаються наукові праці. Для досліджень з правознавства спочатку вказуються закони і підзаконні акти за ступенем їх юридичної сили.
Газетні публікації варто використовувати лише в крайньому випадку. Краще пошукати роботи цього ж автора в інших виданнях.

Зразки оформлення літературних джерел:
Білецький А. Про мову і мовознавство.-К.: Артек, 1996.- 224 с.
Зайцев П. Життя Тараса Шевченка.-К.: Обереги, 1994.-с.29. (Примітка:С.29 - вказує на номер сторінки, на якій є дана цитата. 224 с.-вказує загальну кількість сторінок у книзі).
Муровцев І. Морфеміка і словоствір сучасної української мови.-Вип. 1.-Харків, 1980.-С.54-56.
Стаття з періодики, збірника.
Дацюк І. Лінгвістичний розбір на уроках української мови // Українська мова і література в школі, 1990.-№ 4.-С.69-77.
Ковалик І. Словотворчий чи словотвірний? // Культура слова.-Вип. 20.-1981.-С.86-87.

Під час роботи над дослідженням потрібно звертатися до енциклопедичних та тлумачних словників. Вони допоможуть з'ясувати значення певних термінів чи понять.
У тексті посилання можна зазначити порядковим номером з переліком джерел, виділеним квадратними дужками. Другою цифрою можна позначити номер сторінки (наприклад: 1,с.38 або 14 ).

Вимоги до оформлення наукової роботи

Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 30 друкованих сторінок.
Оригінал друкується на папері формату А-4 через 1,5 інтервали. Відтиски на папері повинні бути чіткими. Розмірні показники друку:
- в одному рядку 60+2 знаки з урахуванням пропусків між словами;
- абзацний відступ 3-5 інтервалів;
- на одній сторінці суцільного тексту 40+2 знаки;
- верхнє поле 20 мм, праве-10 мм;
- ліве та нижнє довільне, але не менше 20 мм;
- заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу 3 інтервалами.
Наукова робота обов'язково підлягає оцінці відповідними фахівцями (досвідченим вчителем, науковцем, спеціалістом певної галузі).
Робота повинна бути виконана державною мовою.

Всі сторінки роботи повинні бути пронумерованими. Титульну сторінку не нумерують, але вона вважається першою. Нумерація починається з другої сторінки, на якій потрібно подати зміст роботи. З третьої - вступ і т.д. Зміст, вступ, кожен розділ, висновки, літературу починають з нової сторінки.


Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Нумерацію сторінок, розділів, таблиць, схем подають арабськими цифрами без знака "№".
Номер розділу необхідно проставити після слова "РОЗДІЛ", з нового рядка друкують заголовок розділу. Таблиці, схеми необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані.
Додатки оформлюються в кінці роботи, кожен з нової сторінки. Додатки оформлюються буквами (наприклад: Додаток А), мають назви, які друкуються угорі симетрично до тексту з великої літери.
Якщо другу сторінку оформляти як зміст, то вказуємо номери сторінок, а якщо як план - номери сторінок не вказуються

Форма входу
Сьогодні...

Година
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Сайт існує

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 80
Міні-чат
Друзі сайту

Психологічний супровід освіти - м. Івано-Франківськ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2020 |